2012

A Navigátor Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése 2012. évre

A Navigátor Közhasznú Egyesület törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2012. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással).

Programok 2012-ben

A Zalai Hírlappal karöltve május 6. és június 24. között, újra nyolc héten át, nyolc helyszínen (két Fejér, két Vas, két Veszprém és két Zala megyei), geocaching játékunk során (tájékozódási, geoláda keresési) verseny!

Előkészületek saját GPS játékunk elindítására!

A „Navigátor Közhasznú Egyesület” és a „Varázs-Garázs GPS bolt” közös szervezésében, elindítunk egy új Geocaching játékot, melyben GPS-el, GPS-es telefonnal, esetleg PDA, vagy jó papírtérkép olvasási készséggel lehet részt venni. Egy-egy játék alkalmával, három nehézségi fokozattal indulunk:

1. Családi (városi) kisgyermekkel és babakocsival is megközelíthető helyeken.
2. Haladó (gyalogos turista utak, kerékpár utak közelében)
3. Profi (Elkötelezett gyalogos túrázó, Mountain bike Quad, Motor, Terepjáró)

A rendelkezésre álló pénz, következő év elejére tartalékoljuk, az induló játék szervezéséhez szükséges eszközök vásárlására

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

KIMUTATÁS

Tételek

Összeg (eFt)

Összeg (eFt)

Nyitó adatok:

2011.

2012.

1

Bank nyitó egyenleg

29

75

2

Pénztár nyitó egyenleg

3

7

3

Összesen

32

82

4

Közhasznú tevékenység bevételei:

5

Támogatás

6

Adományok egyéb szervezetektől

7

Pályázati úton nyert

8

Tagdíj

5

5

9

Egyéb bevételek 1%

48

20

10

Összesen

53

25

11

Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)

12

Anyagjellegű ráfordítások

13

Anyagköltség

14

Igénybe vett szolgáltatások

15

Közvetített szolgáltatások

16

Egyéb szolgáltatások

17

Személyi jellegű ráfordítások

18

Bérköltség

19

Bérjárulékok

20

Személyi jellegű egyéb kifizetések

21

Egyéb költségek, ráfordítások

22

Egyéb ráfordítások

3

3

23

Adott természetbeni támogatások

24

Adott pénzbeni támogatások

25

Kölcsön vissza

26

Összesen

3

3

27

Közhasznú tevékenység eredménye

82

22

TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eFt-ban

Adományok alapítóktól

Adományok központi költségvetésből

Adományok helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

0

Adományok magánszemélyektől

Adományok cégektől

Adományok külföldről

Pályázati úton nyert támogatás

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány

Az Egyesület 2012-ben SZJA 1% támogatásban részesült.

48

20

A Navigátor Közhasznú Egyesület vezető tisztségviselői 2012-ben nem részesültek juttatásban..

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok eFt

Sor

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

szám

2011.

2012.

1

A. Befektetett eszközök

2

I. Immateriális javak

3

II. Tárgyi eszközök

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5

B. Forgóeszközök

6

I. Készletek

7

II. Követelések

8

III. Értékpapírok

9

IV. Pénzeszközök

82

104

10

C. Aktív időbeli elhatárolások

11

Eszközök (aktívák) összesen

82

104

12

D. Saját tőke

104

13

I. Jegyzett tőke

14

II. Tőkeváltozás

15

III. Lekötött tartalék

16

IV. Eredmény tartalék

82

17

V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből

82

22

18

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

20

E. tartalék

21

F. kötelezettségek

22

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

25

G. Passzív időbeli elhatárolások

26

Források (passzívák) összesen

82

104

2012-ben az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2013. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője) Fodor János

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Egyszerűsített éves beszámoló “A” Eredmény kimutatása (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-

A tétel megnevezése

Előzőév

Tárgyév

szám

2011

2012.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

85

25

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

a) alapítótól

b) központi költségvetésből

c) helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

d) 1%

48

20

2

Pályázati úton elnyert támogatás

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4

Tagdíjból származó bevétel

5

5

5

Egyéb bevétel

6

Nyitó

32

B

Vállalkozási tevékenység bevétele

C

ÖSSZES BEVÉTEL

85

25

D

Közhasznú tevékenység ráfordításai

3

3

6

Anyagjellegű ráfordítások

7

Személyi jellegű ráfordítások

8

Értékcsökkenési leírás

9

Egyéb ráfordítások

1

1

10

Pénzügyi műveletek ráfordításai

2

2

11

Rendkívüli ráfordítások

E

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

F

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

3

3

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény

H

Adófizetési kötelezettség

I

TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY

J

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

82

22

E

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

Tájékoztató adatok

A

Személyi jellegű ráfordítások

1

Bérköltségek

ebből: – megbízási díjak

– tiszteltdíjak

2

Személyi jellegű ráfordítások

3

Bérjárulékok

B

A szervezet által nyújtott támogatások

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2013. március 31.

Az Egyesület vezetője (képviselője) Fodor János
Nyilatkozat

. A Navigátor Közhasznú Egyesület eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. A Navigátor Közhasznú Egyesület vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

2013. 03. 31.                                                                                                                             Fodor János