2008

A Navigátor Egyesület közhasznúsági jelentése 2008. évre

A Navigátor Közhasznú Egyesület törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2008. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az Egyszerűsített éves beszámoló „A” Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással).

Programok 2008-ban

A kisebb illegális hulladéklerakók felszámolása Teskánd Körjegyzőség területén

Megkezdtük Teskánd Körjegyzőség és környékén az illegális hulladéklerakók felszámolását

Illegális hulladéklerakók feltérképezése Kisbucsa Körjegyzőségen és környékén

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

KIMUTATÁS

Tételek

Összeg (eFt)

Összeg (eFt)

Nyitó adat:

2007.

2008.

1

Bank nyitó egyenleg

0

4

2

Pénztár nyitó egyenleg

0

5

3

Összesen

0

9

Közhasznú tevékenység bevételei:

4

Támogatás magán személytől

21

5

Adományok egyéb szervezetektől

0

6

Pályázati úton nyert

1000

Tagdíj

5

5

Kölcsön

320

7

Egyéb bevételek

8

Összesen

26

1325

Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)

Anyagjellegű ráfordítások

0

7

Anyagköltség

60

8

Igénybe vett szolgáltatások

0

9

Közvetített szolgáltatások

0

10

Egyéb szolgáltatások

16

14

Személyi jellegű ráfordítások

0

11

Bérköltség

0

12

Bérjárulékok

0

13

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

Egyéb költségek, ráfordítások

0

14

Egyéb ráfordítások

1

5

15

Adott természetbeni támogatások

0

16

Adott pénzbeni támogatások

0

17

Összesen

17

79

18

Közhasznú tevékenység eredménye

9

1246

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
KIMUTATÁS

Tételek Összeg (eFt)

Nyitó adatok:

1

Bank nyitó egyenleg 1

2

Pénztár nyitó egyenleg 0

3 Összesen

1

Közhasznú tevékenység bevételei:

4

Adományok alapítóktól 5

5

Adományok egyéb szervezetektől 0

6

Pályázati úton nyert 1.000

7

Egyéb bevételek 320

8 Összesen

1-325

Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)

Anyagjellegű ráfordítások

0
7

Anyagköltség 79

8

Igénybe vett szolgáltatások 0

9

Közvetített szolgáltatások 0

10

Egyéb szolgáltatások 0

Személyi jellegű ráfordítások

0
11

Bérköltség 0

12

Bérjárulékok 0

13

Személyi jellegű egyéb kifizetések 0

Egyéb költségek, ráfordítások

0
14

Egyéb ráfordítások 0

15

Adott természetbeni támogatások 0

16

Adott pénzbeni támogatások 0

17 Összesen

79

18 Vállalkozási tevékenység eredménye 1.246

Mérlegtételek változása

19

Tőkebefizetés 320

20

Tárgyi eszközök beszerzése 79

21

Kötelezettségek változása 0

22

Passzív időbeli elhatárolás változása 0

23

Vevőkövetelés változása 0

24

Értékpapír eladása 0

25

Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) 0

26

Aktív időbeli elhatárolás változása 0

27 Összesen

399

28 Egyenleg (3+8-17+18+27) 5
0

Záró adatok

Bank záró egyenleg 1.252

Pénztár záró egyenleg 1

0

TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eFt-

Adományok alapítóktól

21

Adományok központi költségvetésből

0

Adományok helyi önkormányzattól

0

Adományok magánszemélyektől

0

Adományok cégektől

0

Adományok külföldről

0

Pályázati úton nyert támogatás

1.000

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány

0

0

Az Egyesület 2007-ben SZJA 1% támogatásban nem részesült.

A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői 2007-ben nem részesültek juttatásban.

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok eFt

Sor

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

szám

2007.

2008.

1

A. Befektetett eszközök

0

0

2

I. Immateriális javak

0

0

3

II. Tárgyi eszközök

0

0

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

5

B. Forgóeszközök

0

0

6

I. Készletek

0

0

7

II. Követelések

0

0

8

III. Értékpapírok

0

0

9

IV. Pénzeszközök

9

1255

10

C. Aktív idobeli elhatárolások

0

0

11

Eszközök (aktívák) összesen

9

1255

12

D. Saját toke

0

0

13

I. Jegyzett toke

0

0

14

II. Tőkeváltozás

0

0

15

III. Lekötött tartalék

0

0

16

IV. Értékelési tartalék

0

0

17

V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből

9

926

18

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

20

E. tartalék

0

9

21

F. kötelezettségek

0

0

22

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

23

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

24

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

320

25

G. Passzív idobeli elhatárolások

26

Források (passzívák) összesen

9

1255

2007-ben az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2008. június 30.

A vállalkozás vezetője (képviselője) Fodor János

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló „A” Eredmény kimutatása (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-

A tétel megnevezése

Előzőév

Tárgyév

szám

2007.

2008

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele

0

0

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

0

a) alapítótól

21

0

b) központi költségvetésből

0

c) helyi önkormányzattól

0

0

d) egyéb

0

320

2

Pályázati úton elnyert támogatás

0

1.000

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

4

Tagdíjból származó bevétel

5

5

5

Egyéb bevétel

0

0

B

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

C

ÖSSZES BEVÉTEL

26

1.325

D

Közhasznú tevékenység ráfordításai

17

79

7

Anyagjellegű ráfordítások

16

60

8

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

9

Értékcsökkenési leírás

0

0

10

Egyéb ráfordítások

0

14

11

Pénzügyi műveletek ráfordításai

1

5

12

Rendkívüli ráfordítások

0

0

E

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

F

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

17

79

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény

0

0

H

Adófizetési kötelezettség

0

0

I

TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY

0

0

J

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

9

1246

E

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

0

0

Tájékoztató adatok

A

Személyi jellegu ráfordítások

0

0

1

Bérköltségek

0

0

ebből: – megbízási díjak

0

– tiszteltdíjak

0

0

2

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

3

Bérjárulékok

0

0

B

A szervezet által nyújtott támogatások

0

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2009 május 31..

Az Egyesület vezetője (képviselője) Fodor János

Nyilatkozat

. A Navigátor Egyesület eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

2009..05-31                                                                                                                                     Fodor János