2009

A Navigátor Egyesület közhasznúsági jelentése 2009. évre

A Navigátor Közhasznú Egyesület törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2009. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az Egyszerűsített éves beszámoló „A” Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással).

Programok 2009-ban

A nagyobb illegális hulladéklerakók felszámolása Teskánd Körjegyzőség területén

Befejeztük, Teskánd Körjegyzőség és környékén az illegális hulladéklerakók felszámolását

Megkezdjük az érintett területen az utógondozást.

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

KIMUTATÁS

Tételek

Összeg (eFt)

Összeg (eFt)

Nyitó adatok:

2008.

2009.

1

Bank nyitó egyenleg

4

1252

2

Pénztár nyitó egyenleg

5

3

3

Összesen

9

1255

Közhasznú tevékenység bevételei:

4

Támogatás magán személytől

5

Adományok egyéb szervezetektől

6

Pályázati úton nyert

1000

1236

Tagdíj

5

5

Kölcsön

320

7

Egyéb bevételek

1051

8

Összesen

1325

2292

Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)

Anyagjellegű ráfordítások

0

7

Anyagköltség

60

20

8

Igénybe vett szolgáltatások

0

9

Közvetített szolgáltatások

0

10

Egyéb szolgáltatások

14

Személyi jellegű ráfordítások

0

11

Bérköltség

0

12

Bérjárulékok

0

13

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

Egyéb költségek, ráfordítások

0

14

Egyéb ráfordítások

3409

15

Adott természetbeni támogatások

0

16

Adott pénzbeni támogatások

0

17

Összesen

79

3429

18

Közhasznú tevékenység eredménye

1246

118

TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eFt-ban

Adományok alapítóktól

Adományok központi költségvetésből

0

Adományok helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

236

Adományok magánszemélyektől

0

Adományok cégektől

0

Adományok külföldről

0

Pályázati úton nyert támogatás

1000

1000

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány

0

0

Az Egyesület 2009-ben SZJA 1% támogatásban nem részesült.

A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői 2009-ben nem részesültek juttatásban.

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok eFt

Sor

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

szám

2008.

2009.

1

A. Befektetett eszközök

0

0

2

I. Immateriális javak

0

0

3

II. Tárgyi eszközök

0

0

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

5

B. Forgóeszközök

0

0

6

I. Készletek

0

0

7

II. Követelések

0

0

8

III. Értékpapírok

0

0

9

IV. Pénzeszközök

1255

118

10

C. Aktív idobeli elhatárolások

0

11

Eszközök (aktívák) összesen

1255

118

12

D. Saját toke

0

0

13

I. Jegyzett toke

0

0

14

II. Tőkeváltozás

0

0

15

III. Lekötött tartalék

0

0

16

IV. Értékelési tartalék

0

0

17

V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből

926

118

18

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

20

E. tartalék

9

21

F. kötelezettségek

0

0

22

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

23

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

24

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

320

25

G. Passzív idobeli elhatárolások

26

Források (passzívák) összesen

1255

118

2009-ben az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2009. június 15.

A vállalkozás vezetője (képviselője) Fodor János

19281892-9133-529-20 Statisztikai számjel

9246 Nyilvántartási szám

NAVIGÁTOR EGYESÜLET

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló „A” Eredmény kimutatása (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-

A tétel megnevezése

Előzőév

Tárgyév

szám

2008.

2009

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele

0

0

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

0

a) alapítótól

0

b) központi költségvetésből

0

c) helyi önkormányzattól (más önkormányzat)

0

236

d) egyéb

320

2306

2

Pályázati úton elnyert támogatás

1000

1.000

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

4

Tagdíjból származó bevétel

5

5

5

Egyéb bevétel

0

0

B

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

C

ÖSSZES BEVÉTEL

1325

3547

D

Közhasznú tevékenység ráfordításai

7 9

3429

7

Anyagjellegű ráfordítások

60

20

8

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

9

Értékcsökkenési leírás

0

0

10

Egyéb ráfordítások

140

3400

11

Pénzügyi műveletek ráfordításai

5

9

12

Rendkívüli ráfordítások

0

0

E

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

F

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

79

3429

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény

0

0

H

Adófizetési kötelezettség

0

0

I

TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY

0

0

J

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

1246

118

E

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

0

0

Tájékoztató adatok

A

Személyi jellegu ráfordítások

0

0

1

Bérköltségek

0

0

ebből: – megbízási díjak

0

– tiszteltdíjak

0

0

2

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

3

Bérjárulékok

0

0

B

A szervezet által nyújtott támogatások

0

Keltezés:

Zalaegerszeg, 2009 május 31..

Az Egyesület vezetője (képviselője) Fodor János

Nyilatkozat

. A Navigátor Egyesület eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. A Navigátor Egyesület vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

2010. 05. 31.                                                                                                                                          Fodor János