„Navigátor” Közhasznú Egyesület Zalaegerszeg

Egyesületünk 2006 decemberében alakult 10 taggal, Zalaegerszegen. Tevékenységi körünkbe tartozik még:

Zala megye területén a sport jellegű tevékenységek összefogása, szponzorálása, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, sport tevékenység, verseny- és élsport, szabadidő sport, egyéb sportszolgáltatások, oktatással összefüggő egyéb tevékenység, munka- és egyéb célú rendezvények feltételeinek biztosítása és végrehajtása.

Az egyesület céljaként fogalmazza meg továbbá a tagság érdekképviseletét, sport és gazdasági jellegű kapcsolatainak kiépítését bel- és külföldi szervezetekkel, valamint a különböző sportágak képviseletét különböző rendezvényeken. Kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos reklámtevékenység.

További megvalósítandó céljaink: A természeti értékek bemutatása, a gyermek- és felnőtt lakosság folyamatos, aktuális információkkal való ellátása, a környezettudatos és egészséges életmód iránti felelősségvállalás, a természeti-kulturális értékek védelme, megőrzése iránti elkötelezettség kialakítása, erősítése.

Napjainkra a magyar lakosság tájékozottsága ugyan nőtt a környezetvédelmi kérdésekben, azonban még mindig csak mérsékeltnek mondható. Az állampolgárok környezeti ismereteiről, készségeiről és hajlandóságáról készült felmérések azt mutatják, hogy értékrendjükben fontos szerepet tölt be a környezet, de az egyéni cselekvésekben még mindig csak ritkán jelenik meg a környezettudatos gondolkodásmód.

A környezeti szemléletformálás célja, hogy az állampolgárok tájékozottak legyenek a szűkebb és tágabb környezetük állapotáról, az ökoszisztéma szolgáltatások fontosságáról. A környezettudatos viselkedés elterjedését, a lakosság és a döntéshozók széles körét érintő szemléletváltást segítik a mindennapi életben előforduló pozitív minták, példaértékű cselekvések támogatása, bemutatása, elismerése, illetve a környezeti szempontból helytelen viselkedés, közösségnek okozott kár számonkérése és társadalmi elítélése.

Navigációs készülékek, népszerűsítése, használatának megismertetése, életmentés és egyéb humán célokra, navigáció képviselete sportrendezvényeken.

-Szabadidősportok, rendezvények szervezése, bonyolítása, népszerűsítése, támogatása

-Szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység)

-Egyéb sportszolgáltatások

-Oktatással összefüggő egyéb tevékenység, hirdetés, kiállítás szervezés, reklámtevékenység

Ha módjában áll, kérjük támogassa Egyesületünket, adója 1%-ával! Köszönjük!

Adószámunk: 19281892-1-20 Kérjük, ha lehetséges, adója 1%-át ide utalja!